MEGALINK GLOBAL., JSC
Hotline: 04.35123194  |    

Giới thiệu

üTư vấn, tổ chức các sự kiện trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, du lịch, bất động sản, điện ảnh, ẩm thực, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.
üCung cấp dịch vụ truyền thông, quan hệ công chúng, quan hệ báo chí, quan hệ nhà đầu tư,…
üĐào tạo kỹ năng tổ chức Sự kiện, Quan hệ công chúng.

Là nhà tổ chức chuyên nghiệp đối với các sự kiện xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến văn hóa, xúc tiến Ẩm thực và Du lịch tại thị trường Việt Nam và Asean.