MEGALINK GLOBAL., JSC
Hotline: 04.35123194  |    

Về chúng tôi

üThành lập năm 2007 (tiền thân từ công ty Blue River thành lập năm 2002).
üBổ sung cổ đông chuyển thành Công ty Truyền thông Megalink năm 2021
ü Hội viên sáng lập của Hội Truyền thông Tp. Nội.
Là nhà tổ chức chuyên nghiệp đối với các sự kiện xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến văn hóa, xúc tiến Ẩm thực và Du lịch tại thị trường Việt Nam và Asean.