MEGALINK GLOBAL., JSC
Hotline: 04.35123194  |    

MEGALINK
 
üThành lập năm 2007 (tiền thân từ công ty Blue River thành lập năm 2002).
üBổ sung cổ đông chuyển thành Công ty Truyền thông Megalink năm 2021
ü Hội viên sáng lập của Hội Truyền thông Tp. Hà Nội.
üTư vấn, tổ chức các sự kiện trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, du lịch, bất động sản, điện ảnh, ẩm thực, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.
üCung cấp dịch vụ truyền thông, quan hệ công chúng, quan hệ báo chí, quan hệ nhà đầu tư,…
üĐào tạo kỹ năng tổ chức Sự kiện, Quan hệ công chúng.

Dịch vụ cung cấp

Hình ảnh hoạt động

Đối tác